Թրփանճեան գյուղական համայնքների զարգացման ծրագրի աջակցությամբ

354 բիզնես է հիմնվել

Ավելի քան 580 աշխատատեղ է ստեղծվել

1168 անհատ ավարտել է ձեռնարկատիրական դասընթացը

Թարմացում: Հոկտեմբերի 1, 2017

 

Թրփանճեան ծրագրի գրասենյակներ

trdp-armenia-vector-map