web 1ՀԱՀ Թրփանճեան գյուղական համայնքների զարգացման ծրագրի կողմից աջակցություն ստացած ևս մեկ բիզնես հիմնվեց Վայոց Ձոր մարզի գյուղական համայնքներից մեկում: Պրն. Տիգրան Պողոսյանը Հերմոն համայնքից, ունենալով երկու տարվա աշխատանքային փորձ ձկնաբուծության ոլորտում, և իմանալով, որ Թրփանճեան ծրագիրը իր գրասենյակն է բացել նաև Եղեգնաձորում, որոշեց դիմել ծրագրին ձեռնարկատիրության ոլորտում իր գիտելիքները հարստացնելու և բիզնեսը ընդլայնելու համար:web 2

Ծրագրի դասընթացների փուլը ավարտելուց և բիզնես ծրագիրը կազմելուց հետո, պրն. Պողոսյանը ստացավ ծրագրի ֆինանսական աջակցությունը և սկսեց բիզնեսը ընդլայնելու գործընթացը՝ ձկների համար երկրորդ լճի կառուցումը և ձկնաբուծությունը դիվերսիֆիկացնելու աշխատանքները:

Ներկայումս, պրն. Պողոսյանը շարունակում է կառուցապատման աշխատանքները: Նա արդեն իսկ գնել է անհրաժեշտ նյութերը, տեղադրել է հիմնական խողովակների գծերը և ավարտել է երկրորդ լճի կառուցումը: Ձեռնարկատերը նաև ուզում է ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնք թույլ կտան իր հաճախորդներին մոտենալ ձկան լճերին և իրականացնել բեռնումը անմիջապես մոտակա հարթակից:

Պրն. Պողոսյանի ընտանեկան բիզնեսը կնպաստի Հերմոն համայնքում ձկնաբուծության զարգացմանը:

 

web 3 web 4 web 5