Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

Թրփանճեան գյուղական համայնքների զարգացման ծրագիր

«Ձեռներեցներ առողջապահության ոլորտում» ծրագիր

Բաղրամյան 40, Երևան, ՀՀ

Հեռ: (+374 60) 61 25 61 / (+ 374 55) 05 01 97

Ծրագրի համակարգող: Արմինե Աբրահամյան

email_iconabrahamyan.armine@gmail.com