«Ձեռներեցներ առողջապահության ոլորտում» ծրագիր

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Թրփանճեան գյուղական համայնքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում գործում է «Ձեռներեցներ առողջապահության ոլորտում» նորարարական ծրագիրը:

Ծրագրի նպատակը   

 • Գյուղական համայնքներում առողջապահության ոլորտում նոր մասնավոր կենտրոններ ստեղծելու կամ գործող կենտրոնն ընդլայնելու հնարավորություն ընձեռել
 • Գյուղական համայնքներում որակյալ բուժօգնություն ստանալու հասանելիությունը բարձրացնել:

Ովքե՞ր կարող են դիմել

 • Բժիշկներ
 • Կլինիկական օրդինատուրայի ուսանողներ
 • Առողջապահության ոլորտի այլ մասնագետներ
 • Առողջապահական ծառայություններ տրամադրող կամ տրամադրել ցանկացող անհատներ

Ծրագրի առավելությունները

 • Սեփական առողջապահական կենտրոն ունենալու հնարավորություն
 • Հեռավոր և սահմանային գյուղերի դիմորդների համար լրացուցիչ աջակցություն ստանալու հնարավորություն
 • Շարունակական մասնագիտական օգնություն և խորհրդատվություն
 • Տարեկան 6% տոկոսադրույքով վարկ ստանալու հնարավորություն

Դիմելու ընթացակարգը

 • Այցելեք Թրփանճեան ծրագրի ցանկացած գրասենյակ
 • Լրացրեք հայտը , հարցաթերթը  և ուղարկեք գրասենյակի աշխատակցին 
 • Եթե Ձեր բիզնես գաղափարն իրատեսական է, ապա Ձեզ կհրավիրեն մասնակցելու ձեռներեցության և բուժծառայությունների որակի ապահովման դասընթացների*
 • Դասընթացներն ավարտելուց հետո, դուք գնահատող հանձնաժողովին կներկայացնեք Ձեր բիզնես և որակի ապահովման ծրագրերը
 • Գնահատող հանձնաժողովի կողմից լավագույն գնահատականի արժանացած ծրագրերը վարկավորում և մասնագիտական աջակցություն կստանան

*Դասընթացներն անցկացվում են անվճար հիմունքներով