Մարզեր և Ջավախք

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Թրփանճեան գյուղական համայնքների զարգացման ծրագիրը իր գրասենյակներն ունի ՀՀ Շիրակի, Տավուշի և Վայոց Ձորի մարզերում, և Ջավախքում, Վրաստանի Հանրապետություն: Մեր ծրագրի օգնությամբ համայնքների բնակիչների կողմից հիմնադրված հաջողակ բիզնեսների մասին կարող եք կարդալ այստեղ՝