Archives for 15 Dec,2017

You are browsing the site archives by date.

, ,

Տավուշի մարզում հաջողությամբ ավարտվեց 22-րդ բիզնես դասընթացը

2017թ.-ի նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ՀԱՀ Թրփանճեան ծրագրի Իջևանի գրասենյակը անցկացրեց թվով 22-րդ գործարարության դասընթացը, որն աննախադեպ հաջողություն...
Ավելին